2014-02-25

Om kapitel 10

Tidspress, ja det är nog den som jag börjar känna av. Utan att ha en deadline känner jag att den börjar närma sig. F blir föräldraledig och jag börjar jobba. Skrivtiden kommer att bli minimal, så visst fasen har jag en deadline - på ett sätt.

Kanske är tidsbristen som medverkar till att jag inte småpillar med det här kapitlet. Att jag tänker att det är slöseri med tid. Jag tänker att när alla mina kapitel är så här är Alster I redo att skickas till förlag. Så efter några raderade rader och stycken anser jag det här kapitlet vara klart för en betaläsare, och börjar läsa igenom kapitel 11...