2014-03-15

Om kapitel 13

Kapitel 13 har länge varit ett av de där kapitlen där jag snavar. Länge, men inte längre. I den förra omskrivningsomgången kom jag på lösningen - att gå tillbaka för att skriva om två andra kapitel. Klart. Jag snavar inte längre, utan skriver. Kommer vidare, rör mig mot slutet.

Jag skriver, saker hamnar på rätt plats, dialogerna stämmer överens med karaktärerna och är inte längre kallprat. Men så gnager ändå frågan. Vad är egentligen meningen med det här kapitlet? Vad säger kapitlet som inte sagt tidigare? Vad tillför det berättelsen i dess helhet?

Lösningen finns där, jag tänker på en dialog som finns längre fram i berättelsen. Det är ju här dialogen - med dess problematik - ska in, givetvis! Och så letar jag mig framåt, skummar kapitel på kapitel... Dialogen finns inte att hitta någonstans. Någon gång har jag tydligen ansett att den inte platsar i ett visst kapitel, kanske tänkt att jag måste hitta en annan plats åt den. Och sedan glömt det hela...

Jag gör vad jag kan göra, jag skriver ett stycke om det som dialogen handlade om. Lämnar kapitel 13, tills vidare. Går vidare, vilket betyder att jag måste sätta mig för att kolla igenom kapitel 14 och kapitlen 18-21. Vad mer har jag raderat av det som jag tror ska finnas där?