2014-11-13

Om att nysta i hävan av förkastade idéer

Under åren lopp, och skrivandets gång, har jag provat mången mången idé till Alster I. Vissa idéer har bara levt en kväll, andra genom flera omskrivningar. Idéer har ynglat av sig, bildat ett pärlband av idéer, som sedan förkastats en efter en eftersom de inte längre fått plats. Kanske har idén inte passat den nya historien, andra har jag inte orkat skriva in i en ny kontext. Istället för att kämpa och tänka, har jag bara raderat.

Enklast så...

Ja, förutom att jag nu, när jag närmar mig slutet, kan inte längre blunda för avtryck av idéer som förkastats. Jag inser att jag skrivit som om idén, tanken, bakgrunden, fortfarande fanns där. Men det gör den ju inte... vissa saker saknar helt enkelt en logisk förklaring. Så nu ägnar jag tid åt att försöka nysta i härvan av förkastade idéer. Försöka minnas det där första fröet, leta mig tillbaka i utkastet för att hitta den bästa platsen för att återplantera det. Jag hoppas att jag lyckas, att historien i slutändan blir begriplig för andra än bara mig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar